Free Range House Free Range House

Some chinese poetry – Chińskie rymy w Wąwozie Skaczącego Tygrysa

While hiking in Tiger Leaping Gorge we had the chance to encounter this chinese -haiku.

A mówią, że haiku to sztuka japońska – chińskie tłumaczenia są zawsze poetyckie. Ostrzeżenia w Wąwozie Skaczącego Tygrysa.

Share Post :

More Posts