ONE DAY WITH OT

FRH, Mobile Architecture, Travel Mongolia
/by
Seven km from Khatgal, between the larch trees on the top of the hill lives Ot. In spring, that is, because in the summer she will move down the valley, with her home and her animals, to enjoy rich pastures and wind cooling down Mongolian heat. I wake up at 7am, but Ot is already starting a fire for morning tea. Milk tea + bread + cream + sugar. That's breakfast. Honestly, the best cream on bread you can think of. Ot moves slowly, and while bending to pass beneath the fence of yak pen she swears in silent. Life is not easy in the outback, winters reach - 40 degrees, simple tasks are labour intensive, vegetables and fruits are scarce and towns are far. Ot sais that animals eat weeds and we eat animals so we get all the nutritions from both. That may be one cause of some health issues. Nathan, the Shaman, is sharing his healing cream . Now some cream for our horse, he got wounded with a rope few days earlier. Without him chasing after yaks is a pain. Yaks are milked twice a day. Then milk is going to be boiled. Some of it becomes yoghurt, some yoghurt and yoghurt. Then we figured out yoghurt is a name for anything Ot made of milk and there are milion and one things Ot makes of milk. And all our delicious. And some are delicious when you add sugar. Make fire. Boil milk. Clean the wok - pot....

Live like a Kazakh

Architecture, FRH, Mobile Architecture, Travel Mongolia
/by
Kazahska jurta jest zdecydowanie większa od mongolskiej. Gdy zostajemy zaproszeni do środka, pomimo że wkrótce ger zaczyna się wypełniać i jest nas razem około 17 , wnętrze nadal jest wydaje się przestronne. Dzięki krokwiom giętym na końcach wnętrze jest wyższe - i  jako że dzięki temu kształtowi korona jurty jest samonośna nie są potrzebne podpory -  o wiele bardziej przestrzenne. Wnętrze jurty ma podobną dystrybucje do mongolskich jurt, jednak dzięki większym rozmiarom Kazahowie posiadają więcej mebli, łóżek, szaf i stołów. W zimie mieszkają w domach z suszonej na słońcu cegły, o wiele łatwiejszych do ogrzania – dzięki czemu letnie jurty nie musza być aż tak mobilne jak mongolskie.     Kazakh yurt is definitely bigger than Mongolian one. When we are invited inside, although soon ger begins to fill and we are at least 17 inside, the interior still seems spacious and empty. With rafters bent at the ends, the interior is higher - and because of this shape the crown of the yurt is self-supporting without interior pillars - much more spatial. Even Nathan can walk around without bending his head. The interior of the yurt is similarly distributed to the Mongolian yurt, but thanks to its larger size, the Kazahs have more furniture, beds, cupboards and tables. In the winter they live in houses made of sun dried earth bricks, much easier to heat - so that the summer yurts do not need to be as mobile as Mongolian. Also interiors are much more colorful and decorated, with interior walls covered with handcrafted multi-color...

LIVE LIKE A MONGOL

FRH, Mobile Architecture, Travel Mongolia
/by
Jurta to mobilna struktura na planie koła o drewnianej konstrukcji wykończona białym płótnem.  Z tureckiego słowo dosłownie odnosi się do śladu jaki zostawia po sobie jurta po przeniesieniu w nowe miejsce -w Mongolii znana jako GER czyli po prostu DOM. Jurty są używane od co najmniej trzech tysięcy lat. Pierwszym opisem  jurt mieszkalnych zajął się grecki historyk Herodot opisując Scytów, jeżdżących na koniach nomadów z okolic centralnej Azji. Jurty różnią się wielkością i wysokością, mongolskie jurty zazwyczaj mają powierzchnie około 30-35 m^2. Kazachskie Jurty na zachodzie kraju są znacznie większe. Na konstrukcję jurty składają się drzwi, drewniane kraty ścienne (według liczby których określa się jej wielkość ), krokwie dachowe ze sprężystych prętów drewnianych oraz korona zwana w Mongolii toono.  Całośc izolowana jest grubą warstwą filcu ( owczego lub koziego ) i wykańczana na zewnątrz płótnem. Jurta może być rozmontowana i przewożona w częściach na znaczne odległości, a następnie ponownie montowana. Równocześnie ma solidną konstrukcję dostosowaną do surowego klimatu panującego na stepie, z charakterystycznymi dla niego upalnymi latami i mroźnymi zimami. Całość waży ok. 200-300 kg, może być zmontowana w kilka godzin. Stabilna konstrukcja jurty - krokwie opierają się na toono oraz drewnianej kratownicy ścian Pół miliona ludzi – 70% nomadów – posiada obecnie dostęp to elektryczności dzięki tanim i przenośnym systemom paneli słonecznych.   Kilka słów o jakże fascynującej konstrukcji: Ścienna kratownica składa się z prętów z twardego drewna łączonych skórzanymi linami ( w we wschodnio-północym europejskim klimacie nie zdaje to egzaminu ze względu na dużą wilgotność). Pomimo że kratownica sama w sobie nie...